Elektriker-Service Verdal AS

Bytte til LED: 6 klare fordeler

Både bedrifter og private blir nødt til å bytte ut gamle lamper med mer miljøvennlige varianter. Dette vil kreve en innsats, men gevinstene både store og tydelige.

Allerede har produksjonen av halogenstifter og lysstoffrør stoppet som en følge av RoHS-direktivet (Reduction og Hazardous Substances). Bakgrunnen er å slutte med bruk av giftige stoffer. Blant disse finner vi kvikksølv, som vi finner i vanlige lysstoffrør, mens halogenstifter forbys fordi de ikke oppfyller kravene til økodesign.

Alternativene er å hytte med neven mot EU, eller se på det som en mulighet til å spare penger mens du gjør noe bra for miljøet. Ja, det er en investering, men den betaler seg raskt sammenlignet med mange andre tiltak.

Illustrasjonsbilde av led-belysning hengende i taket på et moderne bygg

Belysning er ikke lenger begrenset til en lampe i taket. Det finnes endeløse muligheter med LED og smart lysstyring.

1. 50-80 % reduksjon i strømforbruk

LED-armaturer av høy kvalitet bruker i utgangspunktet 50-80 % mindre energi en tradisjonelle armaturer. Det er altså mye å spare på kun et rent bytte.

2. Smart lysstyring nærmest dobler reduksjonen

Velger du smart lysstyring sammen med ny LED-teknologi, kan du legge på enda flere prosenter i energikostnaden. Faktisk kan du forvente opp mot 90 % reduksjon i strømforbruket. Det er betydelig.

3. Mindre vedlikehold

Levetiden til LED-lysrør er i snitt tre ganger lenger en tradisjonelle lysstoffrør med kvikksølv. Det betyr færre utskiftninger og følgelig lavere vedlikeholdskostnader.

4. Økt trivsel og effektivitet

Lys har en stor påvirkning på oss, og riktig lys gjør at vi trives bedre, blir mer effektive og får lavere sykefravær. Et bygg med LED-lys og smart lysstyring blir dessuten mer fleksibelt for både brukerne og den som har ansvaret for å drifte bygget.

5. Gamle LED-myter er – bare myter

Eldre LED-teknologi har blitt kritisert for å ha for kaldt lys, og det har produsentene hørt. I dagens høykvalitets LED-armaturer får du lys med et bredt spekter av farger, slik at du eller byggets brukere kan få akkurat det lyset de ønsker og trenger.

6. Umiddelbar miljøgevinst

Selv om investeringen ikke går i pluss med det samme, utgjør byttet en miljøgevinst allerede fra dag én. Lavere strømforbruk medfører mindre press på strømnettet/infrastrukturen, og det blir mindre behov for kraft.

I Norge har vi riktig nok lavt CO2-utslipp per kWh, men det stadig økende behovet for kraft, helst ren kraft, har sørget for mye hodebry blant de som styrer landet. Med rette. Ved å bytte til LED bidrar du i positiv retning, samt holder deg innenfor reglene.

Illustrasjonsbilde av gamle lysstoffrør som fases ut i tråd med RoHS-direktivet

Elkonor-elektrikere tar med seg alt av EE-avfall for deg når jobben er gjort, og alt sorteres i henhold til kravene.

Prøv kalkulatoren under, og se hva du kan sitte igjen med av gevinst – både for utgiftene og miljøet.

Se hva du kan spare med LED

Kalkulatoren gir et estimat for hvor mye du kan spare, og hvor lang tid det vil ta før investeringen lønner seg. Viktig å merke seg at den ikke tar høyde for en rekke andre, kostnadsbesparende faktorer, så nedbetalingstiden vil i de fleste tilfeller bli kortere.

Så mye kan du spare

* Dette er et estimat med forkoblingsprosent på 15 % på gammel armatur. Trykk på knappen nedenfor og få et presist og uforpliktende tilbud.

Dine energikostnader reduseres med opptil

90%

CO2-besparelse per år

81 kg

Investeringen vil lønne seg i løpet av

4 år

Utviklet i samarbeid med SG Armaturen AS

Logoen til SG Armaturen

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.